K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie skarg i wniosków w Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

  Podstawy prawne rozpatrywania:

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 - tekst jednolity) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002, poz. 46)

  Skargi i wnioski można składać pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środę w godzinach od 10.00 do 13.00.
  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Julia Bocianowska
  Publikacja dnia: 17.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 17.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2494
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek