K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.08.2018, zmieniona z powodu:
  wprowadzenie danych

  Komunikaty i oferty pracy

   

  Nabór na stanowisko pracy  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa;
  • prowadzenie naborów pracowników;
  • przygotowywanie umów i dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej;
  • samodzielne naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • sporządzanie harmonogramów oraz rozliczanie czasu pracy;
  • sporządzanie dokumentacji dla US, ZUS, GUS oraz kompleksowa współpraca z tymi instytucjami;
  • sporządzanie raportów kadrowo-płacowych;
  • sporządzanie rocznych planów wynagrodzeń,
  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zajęciami komorniczymi;
  • wystawianie zaświadczeń RP-7 dla pracowników;
  • archiwizowanie dokumentacji kadrowo-płacowej.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne);
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe;
  • biegła znajomość przepisów kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej;
  • biegła obsługa komputera, w tym posługiwanie się programami pakietu MS Office;
  • mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego enova;
  • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność oraz odpowiedzialność;
  • dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania zadań, komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Oferowane warunki pracy:

  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy, praca przy komputerze.

  Ofertę zawierającą:

  • list motywacyjny oraz CV (z własnoręcznym podpisem);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach;

  należy złożyć w godzinach urzędowania Działu kadr Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, pok. 208, względnie przesłać pocztą elektroniczną skany dokumentów na adres:

  malgorzata.maziarz@miasto-ogrodow.eu w terminie do 7 września 2018 r. godz. 1200 (decyduje data złożenia w Dziale kadr albo wpływu e-maila na ww. adres).

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje w uzgodnionym terminie.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Oferty pisemne kandydatów niezaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.


  Informacja dla kandydata do pracy

   

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugim naborze edycji 2018 roku programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 10 września. Komisja będzie obradować 28 września o godz. 10.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszenia

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko HYDRAULIK

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • montaż, eksploatacja i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania
  • wykonywanie planowanych napraw oraz usuwanie bieżących awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
  • wykonywanie innych drobnych czynności remontowo-naprawczych
  • wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych
  • pomoc przy obsłudze technicznej wydarzeń organizowanych przez instytucję

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe - co najmniej zawodowe
  • doświadczenie w zakresie hydrauliki – co najmniej 1 rok
  • uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego
  • precyzja, zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane prawo jazdy kat. B

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • Podanie o pracę
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
   z 04.05.2016)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów  na adres:

   anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

   

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w pierwszej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. Komisja będzie obradować  22 maja o godz. 10
  w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszenia

   

   

  INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018r. (Wielki Piątek)  Katowice Miasto-Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek będzie nieczynna

   

  Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

   

  Nabór  ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji  oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 15 marca 2018 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów lub przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Obrady komisji odbywają się 10-tego każdego miesiąca (od kwietnia do listopada). Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, komisja spotyka się w ostatni dzień przed dniem wolnym. 

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 02.

   

   

  Ogłoszenie 

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2018 r. Katowice Miasto-Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek będzie nieczynna.

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pn. SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz pozostałych postępowań o udzielanie zamówień na dostawy lub usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym z zakresu działalności kulturalnej wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • ogłaszanie zamówień publicznych oraz zamówień na dostawy lub usługi, w tym na stronie BIP;
  • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i pozostałych zamówień na dostawy lub usługi, sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów oraz obsługa i doradztwo dla komisji przetargowych;
  • doradztwo wewnętrzne z zakresu zamówień publicznych i zamówień na dostawy lub usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym z zakresu działalności kulturalnej;
  • sporządzanie planu zamówień publicznych i sprawozdania rocznego z udzielania zamówień publicznych oraz pozostałych zamówień na dostawy lub usługi, w tym z zakresu działalności kulturalnej.

  Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe: praca na podobnym stanowisku
   lub świadczenie usług w zakresie zamówień publicznych;
  • biegła znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, a także ustawy
   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • biegła obsługa komputera, w tym posługiwanie się programami pakietu MS Office;
  • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność oraz odpowiedzialność;
  • dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania zadań, komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Wymagania pożądane:

  • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
  • doświadczenie lub praca w instytucji kultury (jst),
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność, systematyczność rzetelność.

  Oferowane warunki pracy:

  • pełny lub niepełny (co najmniej ½ etatu) wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy, praca przy komputerze.

  Ofertę zawierającą:

  • list motywacyjny CV (z własnoręcznym podpisem);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach;

  należy złożyć w godzinach urzędowania Działu kadr Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, pok. 205, względnie przesłać pocztą elektroniczną skany dokumentów na adres:

  anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do 8 grudnia 2017 r. godz. 1200 (decyduje data złożenia w Dziale kadr albo wpływu e-maila na ww. adres).

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje w uzgodnionym terminie.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  • Oferty pisemne kandydatów niezaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia. 

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko STOLARZ

   

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • tworzenie i montaż elementów scenografii, mebli i zabudów
  • wykonywanie, montaż i konserwacja innych konstrukcji drewnianych
  • odnawianie i naprawa mebli
  • montaż i naprawa podłóg
  • wykonywanie czynności remontowo-naprawczych
  • pomoc przy obsłudze technicznej wydarzeń organizowanych przez instytucję

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe - co najmniej zawodowe
  • doświadczenie pracy w branży stolarskiej
  • znajomość obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich
  • precyzja, zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane prawo jazdy kat. B

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów  na adres:

   anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 31 października 2017 

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielna księgowa / samodzielny księgowy

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • dekretacja dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych,
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań,
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów,
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe,
  • doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej 3 lata,
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury,
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World,
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego,
  • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach dokształcających,
  • w perspektywie czasu istnieje możliwość awansu na stanowisko zastępcy

  Osoba do kontaktu: Anna Ruhm-Noga tel: 32 609 03 26

  e-mail: anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu

  Termin składania ofert:   do dnia 30 września 2017 r. 

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

   

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugiej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia 2017. Komisja będzie obradować 19 września 2017 o godz. 11 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszeniowy

   

   

  Muzykogranty

   

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do drugiej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

  Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

  Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

  Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W drugim naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

  Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do 31 sierpnia 2017 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Ocena wniosków przez Komisję powołaną zgodnie z Regulaminem nastąpi 19 września 2017 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM MUZYKOGRANTÓW oraz ZAŁĄCZNIKIEM (LISTA MATERIAŁÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUPU NIE DOKONUJE SIĘ W RAMACH WSPARCIA)

  Formularz wniosku znajduje się TUTAJ

   

  KOMUNIKAT

  Informujemy, że w Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r. Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  będzie czynna do godz. 13:00.

   

  Zmiana w Regulaminie projektu Muzykogranty

  Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w Regulaminie projektu Muzykogranty związaną z wynikiem rekrutacji do Komisji oceniającej wnioski:

  /pliki/Muzykogranty Regulamin - zmiana (1).pdf

   

   

   

  Nabór ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu (znajduje się na naszej stronie internetowej) zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji  oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 20 marca 2017 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów lub przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży
  i wyżywienia.

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 00.

   

   

   

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w pierwszej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2017 roku. Komisja będzie obradować 12 kwietnia 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularz zgłoszeniowy:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszeniowy 

   

   

   

   

  Muzykogranty

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do pierwszej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

  Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

  Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

  Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W pierwszym naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

  Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do 31 marca 2017 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Ocena wniosków przez Komisję powołaną zgodnie z Regulaminem nastąpi 12 kwietnia 2017 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM MUZYKOGRANTÓW oraz ZAŁĄCZNIKIEM (LISTA MATERIAŁÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUPU NIE DOKONUJE SIĘ W RAMACH WSPARCIA)

  Formularz wniosku znajduje się TUTAJ

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielna księgowa / samodzielny księgowy

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • dekretacja dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych,
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań,
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów,
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe,
  • doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej 3 lata,
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury,
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World,
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego,
  • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach dokształcających,
  • w perspektywie czasu istnieje możliwość awansu na stanowisko zastępcy

   

   

  Mikrogranty

  W związku z niewykorzystaniem puli środków w dotychczasowych naborach mikrograntów dyrektor Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek wyraża zgodę na przesunięcie środków na dwa ostatnie nabory.

   

  Muzykogranty 

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Muzykogranty. Nabór skierowany jest do ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w sektorze kultury. 

  Szczegółowe warunki naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://www.miasto-ogrodow.eu/news/view/id/230

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy specjalista ds. płac (3/4 etatu)

  nabór zakończony

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • samodzielne naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
  • naliczanie i sporządzanie list dodatkowych,
  • sporządzanie rozliczeń i zestawień do ZUS, US oraz PFRON,RP-7
  • rozliczenie umów cywilno-prawnych,
  • obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi,
  • przygotowywanie pism dla instytucji zewnętrznych (ZUS, US, komornik),
  • sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac,
  • obsługa programu Płatnik.

   

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń,
  • wykształcenie minimum średnie,
  •  bardzo dobra znajomość z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • skrupulatność i dokładność,
  • mile widziana znajomość  zasad rozliczania delegacji zagranicznych,
  • biegła znajomość  programów  MS Office (szczególnie excel),
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

   

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,

   

   

   

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:

   magdalena.jankowska@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 30 czerwca 2016

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy/księgowa (3/4 etatu)

  nabór zakonczony

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
  • wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych

   

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • doświadczenie pracy w księgowości – co najmniej 3 lata
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World
  • dokładność oraz odpowiedzialność
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

   

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,

   

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:

   magdalena.jankowska@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 27 maja 2016

   

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 28.08.2018
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 28.08.2018
  Dokument oglądany razy: 3943
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek