K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl

  Ogłoszenia i oferty najmu

  Informujemy, iż w ogłoszonym przez Dyrektora Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek przetargu na sprzedaż ruchomości nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zgodnie z § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97 poz. 443) zapraszamy do składania ofert na sprzedawane ruchomości, z tym zastrzeżeniem, iż oferowana cena nie może być niższa niż 1/2 ceny oszacowania. Wykaz oferowanych ruchomości wraz z ceną szacowania umieszczono w tabeli poniżej.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem wioletta.puk@miasto-ogrodow.eu, telefonicznego pod nr 607 304 682 lub osobistego: Wioletta Puk pok. 23

  Na oferty oczekujemy do dnia 19 września 2018 r.

   

  Dyrektor

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

  z siedzibą w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2
  ogłasza pierwszy ofertowy, pisemny, nieograniczony przetarg na sprzedaż ruchomości:

   

  Lp.

  Przedmiot

  Rok produkcji

  Wyłączenie z eksploatacji

  Cena wywoławcza

  Wysokość wadium

  1

  DeDitrich – kocioł GT 228 DIEM + AD 217 + DeDitrich – palnik olejowy M 201/2s

  2012

  XII. 2016

  13.000,00

  1.300,00

  2

  Vitodens 200-W 100kW + vitotronic 200

  2012

  XII. 2016

  11 500,00

  1.150,00

  3

  Centrala telefoniczna Panasonic KX-TD500

  2003

  XII. 2017

  2.200,00

  220,00

  4

  Skoda Suberb Sedan

  1.8 (110kW) benz przebieg 361 tys.km

  2005

  użytkowany nadal

  9.000,00

  900,00

   

  Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert złożonych w przetargu: 12 września 2018 r. godzina 12:00, Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2 pok. 23
  2. Termin składania ofert: 12 września 2018 r. godz. 11:00
  3. Miejsce składania ofert: 40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2 pok. 403
  4. Oferta może być złożona na wszystkie oferowane przedmioty lub tylko niektóre z nich.
  5. Oględzin przedmiotów przetargu można dokonywać w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00 w Katowicach, ul. Kościuszki 90, 92B  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem 606 686 240.
  6. Ruchomości będące przedmiotem przetargu nie będą uruchamiane.
  7. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz prawo do przeprowadzenia aukcji (licytacji ustnej) wśród oferentów, którzy zgłosili najwyższe cenowo oferty równorzędne - w razie złożenia dwóch lub więcej równorzędnych ofert pisemnych. W tej sytuacji pozostali oferenci nie uczestniczą w licytacji ustnej.
  8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wnieść do dnia 11 września 2018 roku do godz. 24:00 na konto Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek nr 73 1050 1214 1000 0023 5040 8510  Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę uznania środków na w/w rachunku.
  9. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
  10. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  11. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy,  jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
  12. Termin związania ofertą – 60 dni.
  13. Dodatkowych informacji udziela Wioletta Puk, tel. 607-304-682 lub Grzegorz Niedobecki tel. 606 686 240.

   

   

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek uprzejmie informuje, iż posiada wolny lokal użytkowy o pow. 143,99 m2 z przeznaczeniem na działalność kulturalną, usytuowany na parterze w budynku przy placu Sejmu Śląskiego 2, wejście od strony ul. Lompy.

  Osoby zainteresowane najmem zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem KMO – Wioletta Puk tel. 607 304 682

   

  Wynajmujący ogłasza unieważnienie drugiego konkursu ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność kulturalną o pow. 143,99 m2 usytuowanego w budynku instytucji Katowice Miasto Ogrodów przy placu Sejmu Śląskiego 2, który został ogłoszony w dniu 10.03.2017 r. Konkurs zostaje unieważniony ze względu na brak ofert.

  Wynajmujący ogłasza, że w ramach konkursu na najem lokalu nie została złożona żadna oferta, dlatego też konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty. W związku z powyższym Wynajmujący ogłasza nowy konkurs. 

  Konkurs trwa do 7 kwietnia 2017 r.

  /pliki/Formularz ofertowy (1).pdf

  /pliki/regulamin poprawiony.pdf

  /pliki/Rzut pomieszcze.pdf

  /pliki/Umowa najmu.pdf

   

   

  Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza konkurs na najem pomieszczeń celem prowadzenia działalności kulturalnej.

  Proszę o zapoznanie się z  załącznikami:  regulaminem konkursu, umową najmu, formularzem ofertowym oraz rzutem pomieszczeń. 

  /pliki/Formularz ofertowy.pdf

  /pliki/Regulamin konkursu.pdf

  /pliki/Umowa najmu.pdf

  /pliki/Rzut pomieszcze.pdf

   

  Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zaprasza do składania ofert

  Zaproszenie do składania ofert na usługi informatyczne dla: Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im.K.Bochenek w Katowicach

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 20.02.2020
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 20.02.2020
  Dokument oglądany razy: 2735
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek