K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl

  Dokumentacje kontroli

  Kontrole zewnętrzne w roku 2016

  1.Kontrola kompleksowa obiektu zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

  Kontrolujący: PSSE Katowice

  data: 5.04.2016

  Brak zaleceń i uwag.

  2. Udzielanie zamówień poniżej 30.000 euro w zakresie usług świadczonych przez p. Bogdana Szczesiaka.

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

  data: 26.09.2016

  Wydano zalecenia pokontrolne.

  Zalecenia zostały wykonane.

  3. Kontrola planowana - zarządcza i instytucjonalna.

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 21.11.2016

  Kontrole zewnętrzne w roku 2017

  1. Kontrola dotycząca zajęć przeprowadzonych w ramach akcji Zima w Mieście

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: styczeń 2017

  Brak zaleceń i uwag.

  2. Kontrola zarządcza instytucjonalna w zakresie wydatków i przychodów Instytucji, prowadzenia spraw dotyczących dyscypliny pracy, funkcjonowania kontroli zarządczej oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej kontroli zarządczej w roku 2016.

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 10.04.2017

  Wydano zalecenia pokontrolne.

  Zalecenia zostały wykonane.

  3. Kontrola kompleksowa obiektu zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

  Kontrolujący: PSSE Katowice

  data: 13.07.2017

  Brak zaleceń i uwag.

  4. Kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za okres od lutego 2016 do grudnia 2016 r.

  Kontrolujący: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

  data: 3.03.2017

  Brak zaleceń i uwag.

  5. Wizytacja imprezy organizowanej przez KMO - wernisaż wystawy PLAYGROUND James Mollison

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 3.08.2017

  Brak zaleceń i uwag.

  6. Zadanie audytowe pn: "Gospodarka taborem samochodowym w wybranych jednostkach organizacyjnych miasto Katowice"

  Kontrolujący: Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

  data: 2 października 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.

  Wydano zalecenia poaudytowe.

  Przekazano wyjaśnienia dotyczące wydanych zaleceń.

  Kontrole zewnętrzne w roku 2018

  1. Kontrola doraźna  i wizytacja akcji "Zima w mieście"

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 6 lutego 2018 r.

  Wydano protokół i wystąpienie pokontrolne

  2. Kontrola doraźna  i wizytacja akcji "Lato w mieście 2018"

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 9 sierpnia 2018 r.

  Brak zaleceń i uwag.

  3. Kontrola stanu sanitarnego obiektu

  Kontrolujący: PSSE Katowice

  data: 23 października 2018 r.

  Wydano protokół i zalecenia pokontrolne do realizacji w terminie do 31 grudnia 2019 r.

  Przekazano wyjaśnienia dotyczące wydanych zaleceń.

  4. Wizytacja ekspozycji w gaeriach KMO

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 23 listopada 2018 r.

  Brak zaleceń i uwag.

  Kontrole zewnętrzne w roku 2019

  1. Kontrola doraźna  i wizytacja akcji "Zima w mieście"

  Kontrolujący: Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury

  data: 21 lutego 2019 r.

  Brak uwag i zaleceń

  2. Kontrola prawidłowości stosowania przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

  Kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Chorzów

  data: 28 maja 2019 r.

  Brak zaleceń

  3. Konrola z zakresu prawnej ochrony pracy pracowników. Techniczne bezpieczeństwo pracy.

  Kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

  data: 3 września 2019 r.

  Wydano zalecenia i uwagi.

  Przekazano wyjaśnienia dotyczące wydanych zaleceń.

  4. Kontrola stanu sanitarnego obiektu

  Kontrolujący: PSSE Katowice

  data: 21 listopada 2019 r.

  Brak uwag i zaleceń

  5. Wizytacja bieżącej wystawy

  Kontrolujący: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice

  data: 28 listopada 2019 r.

  Brak uwag

  6. Wizytacja bieżącej wystawy

  Kontrolujący: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice

  data: 23 grudnia 2019 r.

  Brak uwag

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 20.02.2020
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 20.02.2020
  Dokument oglądany razy: 2175
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek