K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl

  Komunikaty i oferty pracy

  Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

  ogłasza nabór na stanowisko pracy

  REALIZATOR ŚWIATŁA

  Miejsce pracy: Katowice
  Region: śląskie

  Przewidywany termin zatrudnienia 01.01.2020 r.

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • przygotowania sprzętu oświetleniowego i  realizacja oświetlenia w czasie wydarzeń organizowanych przez Instytucję
  • obsługa wydarzeń na terenie instytucji jak i w plenerze oraz ogólna pomoc  techniczna przy realizacji wydarzeń
  • wykonywanie innych czynności związanych z obowiązkami działu technicznego
  • obsługa , eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznej do 1KV

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • doświadczenie zawodowe w pracy jako realizator światła
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów,
  • otwartość, kreatywność i energiczność,
  • samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  • mile widziane prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia sep do 1 kV

  Oferowane warunki pracy:

         -     praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy

  Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV należy (do wyboru):

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: lilianna.dlugosz@miasto-ogrodow.eu
  • dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście (Portiernia) w zamkniętej kopercie na adres:

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice

  Terminem dostarczania ofert  20 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

  W temacie maila / na kopercie proszę o zamieszczenie sformułowania:

   „ Rekrutacja – Pracownik techniczny w Sekcji Technicznej

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

  Informacyja dla kandydata do pracy

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

  Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

  ogłasza nabór na stanowisko pracy

  REALIZATOR DŹWIĘKU- AKUSTYK

  Miejsce pracy: Katowice
  Region: śląskie

  Przewidywany termin zatrudnienia 01.01.2020 r.

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • przygotowania sprzętu nagłośnieniowego i  realizacja nagłośnienia w czasie wydarzeń organizowanych przez Instytucję
  • obsługa wydarzeń na terenie instytucji jak i w plenerze oraz ogólna pomoc  techniczna przy realizacji wydarzeń
  • wykonywanie innych czynności związanych z obowiązkami działu technicznego
  • obsługa , eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznej do 1KV

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • doświadczenie zawodowe w pracy jako realizator dźwięku
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów,
  • otwartość, kreatywność i energiczność,
  • samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  • mile widziane prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia sep do 1 kV

  Oferowane warunki pracy:

         -     praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy

  Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV należy (do wyboru):

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: lilianna.dlugosz@miasto-ogrodow.eu
  • dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście (Portiernia) w zamkniętej kopercie na adres:

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice

  Terminem dostarczania ofert  20 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

  W temacie maila / na kopercie proszę o zamieszczenie sformułowania:

   „ Rekrutacja – Pracownik techniczny w Sekcji Technicznej”

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

  Informacyja dla kandydata do pracy

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

   

  Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Muzykogranty.

   

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Muzykogranty.
  Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:

  - osoby fizyczne,
  - organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),
  - podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.z.U. z 2016 r., poz. 1829).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 10 września 2019 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, przesłać go pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub w formie skanu na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu
  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

  Zgodnie z Regulaminem Projektu w Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów. 

  W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

  Termin posiedzenia Komisji wyznaczono na dzień 24 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu tel. (32) 609-03-36

  FORMULARZ DO POBRANIA

   

   

  INFORMACJA

  Informuje się o zamiarze połącznia Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

  Przyczyną połączenia jest restrukturyzacja w celu:

  • zwiększenia efektywności realizowanych przez miasto Katowice zadań z zakresu kultury,
  • racjonalizacji kosztów związanych z realizacją zadań i funkcjonowania Instytucji Kultury,
  • usprawnienia funkcjonowania połączonych Instytucji Kultury,
  • podniesienia rangi i znaczenia miasta Katowice na arenie krajowej i międzynarodowej,
  • wzmocnienie potencjału działań realizowanych w związku z posiadanym przez Katowice tytułem Miasto Muzyki w sieci Kreatywnych Miast UNESCO.

   

   

  INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.08.2019 r. Katowice Miasto-Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek będzie nieczynna.

  Zarządzenie Dyrektora z dnia 12.07.2019 r.

   

  NABÓR NA STANOWISKO:   PRACOWNIK TECHNICZNY

  Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek jest instytucją kultury Miasta Katowice. Do zadań statutowych instytucji należą m. in. prowadzenie  działalności kulturalnej, wydawniczej i edukacyjnej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych.

   

  Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

  ogłasza nabór na stanowisko pracy

  Pracownik techniczny w Sekcji Warsztatowej

  Miejsce pracy: Katowice
  Region: śląskie

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • wykonywanie prac gospodarczych;
  • wykonywanie drobnych napraw hydraulicznych, malarskich, stolarskich i budowlano -remontowych;
  • pomoc  techniczna przy realizacji imprez organizowanych i realizowanych przez Instytucję

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów,
  • otwartość, kreatywność i energiczność,
  • samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  • mile widziane prawo jazdy kat. B

  Oferowane warunki pracy:

         -     praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy

  Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV należy (do wyboru):

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: lilianna.dlugosz@miasto-ogrodow.eu
  • dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście (Portiernia) w zamkniętej kopercie na adres:

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

  Plac Sejmu Śląskiego 2

  40-032 Katowice

  Terminem dostarczania ofert  12 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu).

  W temacie maila / na kopercie proszę o zamieszczenie sformułowania:

   „ Rekrutacja – Pracownik techniczny w Sekcji Warsztatowej”

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

  Informacja dla kandydata do pracy

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

   

  NABÓR NA STANOWISKO:   ARCHIWISTA

  Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek jest instytucją kultury Miasta Katowice. Do zadań statutowych instytucji należą m. in. prowadzenie  działalności kulturalnej, wydawniczej i edukacyjnej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych.

  Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

  ogłasza nabór na stanowisko pracy

  ARCHIWISTA

  Miejsce pracy: Katowice
  Region: śląskie

   

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
  • dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;
  • ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym;
  • porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;
  • kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;
  • udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych;
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 byłych pracowników Instytucji oraz pracowników jednostek, z których Instytucja się wywodzi;
  • zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum;
  • sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo -odbiorczymi;
  • sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku archiwisty,
  • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office,
  • mile widziana znajomość systemów do elektronicznego obiegu dokumentacji;
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, otwartość, kreatywność i energiczność,
  • samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność oraz odpowiedzialność;
  • terminowość wykonywania zadań, komunikatywność;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Oferowane warunki pracy:

  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy, praca przy komputerze.

  Ofertę zawierającą:

  • list motywacyjny oraz CV;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach;

  należy przesłać pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres:

  lilianna.dlugosz@miasto-ogrodow.eu w terminie do 15 marca 2019 r. godz. 1200 (decyduje data wpływu e-maila na ww. adres).

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

  Informacja dla kandydata do pracy

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

   

  Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Muzykogranty.

   

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Muzykogranty.

  Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:

  - osoby fizyczne,

  - organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),

  - podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.z.U. z 2016 r., poz. 1829).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2019 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, przesłać go pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub w formie skanu na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

  Zgodnie z Regulaminem Projektu w Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

  Termin posiedzenia Komisji wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu tel. (32) 609-03-36

  FORMULARZ DO POBRANIA

   

   

  Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

  1. Nabór niezależnych ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

  2. Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Kandydatów do komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

  Kandydat na członków komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

  Zgodnie z Regulaminem Projektu w pracach Komisji brać udział będzie 2 przedstawicieli sektora pozarządowego oraz 2 niezależnych ekspertów. W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji oraz na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 10 marca 2019 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub skanem na adres: mikrogranty@miasto-ogrodow.eu

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Obrady komisji będą odbywać się 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się nabór wniosków (w kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku). Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, komisja spotyka się w ostatni dzień przed dniem wolnym. 

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 36.

   

   

  Nabór na stanowisko pracy  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa;
  • prowadzenie naborów pracowników;
  • przygotowywanie umów i dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej;
  • samodzielne naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • sporządzanie harmonogramów oraz rozliczanie czasu pracy;
  • sporządzanie dokumentacji dla US, ZUS, GUS oraz kompleksowa współpraca z tymi instytucjami;
  • sporządzanie raportów kadrowo-płacowych;
  • sporządzanie rocznych planów wynagrodzeń,
  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zajęciami komorniczymi;
  • wystawianie zaświadczeń RP-7 dla pracowników;
  • archiwizowanie dokumentacji kadrowo-płacowej.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne);
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe;
  • biegła znajomość przepisów kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej;
  • biegła obsługa komputera, w tym posługiwanie się programami pakietu MS Office;
  • mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego enova;
  • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność oraz odpowiedzialność;
  • dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania zadań, komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Oferowane warunki pracy:

  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracy, praca przy komputerze.

  Ofertę zawierającą:

  • list motywacyjny oraz CV (z własnoręcznym podpisem);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach;

  należy złożyć w godzinach urzędowania Działu kadr Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, pok. 208, względnie przesłać pocztą elektroniczną skany dokumentów na adres:

  malgorzata.maziarz@miasto-ogrodow.eu w terminie do 7 września 2018 r. godz. 1200 (decyduje data złożenia w Dziale kadr albo wpływu e-maila na ww. adres).

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje w uzgodnionym terminie.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.
  • Oferty pisemne kandydatów niezaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.


  Informacja dla kandydata do pracy

   

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugim naborze edycji 2018 roku programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 10 września. Komisja będzie obradować 28 września o godz. 10.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszenia

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko HYDRAULIK

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • montaż, eksploatacja i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania
  • wykonywanie planowanych napraw oraz usuwanie bieżących awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
  • wykonywanie innych drobnych czynności remontowo-naprawczych
  • wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych
  • pomoc przy obsłudze technicznej wydarzeń organizowanych przez instytucję

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe - co najmniej zawodowe
  • doświadczenie w zakresie hydrauliki – co najmniej 1 rok
  • uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego
  • precyzja, zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane prawo jazdy kat. B

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • Podanie o pracę
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
   z 04.05.2016)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów  na adres:

   anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

   

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
  6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO),

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w pierwszej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. Komisja będzie obradować  22 maja o godz. 10
  w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszenia

   

   

  INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018r. (Wielki Piątek)  Katowice Miasto-Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek będzie nieczynna

   

  Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

   

  Nabór  ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji  oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 15 marca 2018 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów lub przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Obrady komisji odbywają się 10-tego każdego miesiąca (od kwietnia do listopada). Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, komisja spotyka się w ostatni dzień przed dniem wolnym. 

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 02.

   

   

  Ogłoszenie 

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2018 r. Katowice Miasto-Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek będzie nieczynna.

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pn. SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz pozostałych postępowań o udzielanie zamówień na dostawy lub usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym z zakresu działalności kulturalnej wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • ogłaszanie zamówień publicznych oraz zamówień na dostawy lub usługi, w tym na stronie BIP;
  • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i pozostałych zamówień na dostawy lub usługi, sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów oraz obsługa i doradztwo dla komisji przetargowych;
  • doradztwo wewnętrzne z zakresu zamówień publicznych i zamówień na dostawy lub usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym z zakresu działalności kulturalnej;
  • sporządzanie planu zamówień publicznych i sprawozdania rocznego z udzielania zamówień publicznych oraz pozostałych zamówień na dostawy lub usługi, w tym z zakresu działalności kulturalnej.

  Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe: praca na podobnym stanowisku
   lub świadczenie usług w zakresie zamówień publicznych;
  • biegła znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, a także ustawy
   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • biegła obsługa komputera, w tym posługiwanie się programami pakietu MS Office;
  • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność oraz odpowiedzialność;
  • dobra organizacja pracy, terminowość wykonywania zadań, komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Wymagania pożądane:

  • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
  • doświadczenie lub praca w instytucji kultury (jst),
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność, systematyczność rzetelność.

  Oferowane warunki pracy:

  • pełny lub niepełny (co najmniej ½ etatu) wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy, praca przy komputerze.

  Ofertę zawierającą:

  • list motywacyjny CV (z własnoręcznym podpisem);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach;

  należy złożyć w godzinach urzędowania Działu kadr Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, pok. 205, względnie przesłać pocztą elektroniczną skany dokumentów na adres:

  anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do 8 grudnia 2017 r. godz. 1200 (decyduje data złożenia w Dziale kadr albo wpływu e-maila na ww. adres).

  Uwagi dodatkowe:

  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne i negocjacje w uzgodnionym terminie.
  • Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  • Oferty pisemne kandydatów niezaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte.
  • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia. 

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko STOLARZ

   

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • tworzenie i montaż elementów scenografii, mebli i zabudów
  • wykonywanie, montaż i konserwacja innych konstrukcji drewnianych
  • odnawianie i naprawa mebli
  • montaż i naprawa podłóg
  • wykonywanie czynności remontowo-naprawczych
  • pomoc przy obsłudze technicznej wydarzeń organizowanych przez instytucję

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe - co najmniej zawodowe
  • doświadczenie pracy w branży stolarskiej
  • znajomość obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich
  • precyzja, zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane prawo jazdy kat. B

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów  na adres:

   anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 31 października 2017 

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielna księgowa / samodzielny księgowy

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • dekretacja dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych,
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań,
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów,
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe,
  • doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej 3 lata,
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury,
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World,
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego,
  • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach dokształcających,
  • w perspektywie czasu istnieje możliwość awansu na stanowisko zastępcy

  Osoba do kontaktu: Anna Ruhm-Noga tel: 32 609 03 26

  e-mail: anna.ruhm-noga@miasto-ogrodow.eu

  Termin składania ofert:   do dnia 30 września 2017 r. 

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

   

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugiej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia 2017. Komisja będzie obradować 19 września 2017 o godz. 11 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszeniowy

   

   

  Muzykogranty

   

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do drugiej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

  Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

  Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

  Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W drugim naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

  Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do 31 sierpnia 2017 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Ocena wniosków przez Komisję powołaną zgodnie z Regulaminem nastąpi 19 września 2017 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM MUZYKOGRANTÓW oraz ZAŁĄCZNIKIEM (LISTA MATERIAŁÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUPU NIE DOKONUJE SIĘ W RAMACH WSPARCIA)

  Formularz wniosku znajduje się TUTAJ

   

  KOMUNIKAT

  Informujemy, że w Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r. Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  będzie czynna do godz. 13:00.

   

  Zmiana w Regulaminie projektu Muzykogranty

  Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w Regulaminie projektu Muzykogranty związaną z wynikiem rekrutacji do Komisji oceniającej wnioski:

  /pliki/Muzykogranty Regulamin - zmiana (1).pdf

   

   

   

  Nabór ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Mikrogranty.

  Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu (znajduje się na naszej stronie internetowej) zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji  oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

  Kandydatów należy zgłaszać do dnia 20 marca 2017 r.

  Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów lub przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

  Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży
  i wyżywienia.

  Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 00.

   

   

   

   

   

  Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

  Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w pierwszej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

  W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

  Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2017 roku. Komisja będzie obradować 12 kwietnia 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Miasta Ogrodów.

  Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularz zgłoszeniowy:

  Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

  Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

  Nabór ekspertów

  Formularz zgłoszeniowy 

   

   

   

   

  Muzykogranty

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do pierwszej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

  Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

  Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

  Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W pierwszym naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

  Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do 31 marca 2017 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

  Ocena wniosków przez Komisję powołaną zgodnie z Regulaminem nastąpi 12 kwietnia 2017 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM MUZYKOGRANTÓW oraz ZAŁĄCZNIKIEM (LISTA MATERIAŁÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUPU NIE DOKONUJE SIĘ W RAMACH WSPARCIA)

  Formularz wniosku znajduje się TUTAJ

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielna księgowa / samodzielny księgowy

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • dekretacja dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych,
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań,
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów,
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie kierunkowe,
  • doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej 3 lata,
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury,
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World,
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego,
  • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach dokształcających,
  • w perspektywie czasu istnieje możliwość awansu na stanowisko zastępcy

   

   

  Mikrogranty

  W związku z niewykorzystaniem puli środków w dotychczasowych naborach mikrograntów dyrektor Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek wyraża zgodę na przesunięcie środków na dwa ostatnie nabory.

   

  Muzykogranty 

  Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Muzykogranty. Nabór skierowany jest do ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w sektorze kultury. 

  Szczegółowe warunki naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://www.miasto-ogrodow.eu/news/view/id/230

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy specjalista ds. płac (3/4 etatu)

  nabór zakończony

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • samodzielne naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
  • naliczanie i sporządzanie list dodatkowych,
  • sporządzanie rozliczeń i zestawień do ZUS, US oraz PFRON,RP-7
  • rozliczenie umów cywilno-prawnych,
  • obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi,
  • przygotowywanie pism dla instytucji zewnętrznych (ZUS, US, komornik),
  • sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac,
  • obsługa programu Płatnik.

   

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń,
  • wykształcenie minimum średnie,
  •  bardzo dobra znajomość z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • skrupulatność i dokładność,
  • mile widziana znajomość  zasad rozliczania delegacji zagranicznych,
  • biegła znajomość  programów  MS Office (szczególnie excel),
  • dokładność oraz odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

   

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,

   

   

   

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:

   magdalena.jankowska@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 30 czerwca 2016

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy/księgowa (3/4 etatu)

  nabór zakonczony

  Opis stanowiska pracy:

  Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

  • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
  • wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego
  • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych
  • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald
  • przygotowywanie informacji i składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
  • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań
  • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów
  • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych

   

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • doświadczenie pracy w księgowości – co najmniej 3 lata
  • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych z samorządowymi instytucjami kultury
  • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
  • biegła obsługa programów MS Excel, MS World
  • dokładność oraz odpowiedzialność
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

   

  Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,

   

   

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:

   magdalena.jankowska@miasto-ogrodow.eu w terminie do dnia 27 maja 2016

   

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 20.02.2020
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 20.02.2020
  Dokument oglądany razy: 4758
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek