K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek
BIP.gov.pl

  Status Prawny

                Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/KMO-IK/16/16.

                 Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek posiada osobowość prawną.

                  Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek działa na podstawie uchwały nr XIX/363/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Instytucji Kultury "Katowice-Miasto Ogrodów" w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/364/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17.12.2015 r.; zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz właściwych przepisów prawa.

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 20.02.2020
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 20.02.2020
  Dokument oglądany razy: 2799
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek